menu

Az egyetlen valódi érzelem: a szeretet. (Minden más csak egós érzelem)

| |


Óh, a szeretet.. 
Kedvelés, rajongás, hódolat, imádat, szerelem.. a szeretet egy-egy megnyilvánulása, aspektusa. Tartózkodás, elidegenedés, utálat, gyűlölet.. a gátolt szeretet egy-egy megnyilvánulása. Vajon tényleg megéljük a szeretet csodáját, vagy csak szajkózzuk ezt a jól-hangzó fogalmat?
Az anya, amikor világra hozza gyermekét, szerelmes lesz magzatába: hiszen hús a húsából, vér a véréből, majd a gyerek leválik fájáról, önállóan belegyökerezik az életbe, s az anya képtelen elengedni gyermekét. Így történik meg az, hogy az érett felnőtt is az anyja "szerető" csimpaszkodásától függ.. Tinédzser korban - amikor érzelmeink fellángolnak - nemi vágyaink kiválasztanak egy vonzó teremtményt, s azt hazudják, hogy szerelmesek vagyunk, holott mindössze csak annyi történik, hogy olthatatlan vágyat érzünk a szexualitásra. Költőket, festőket, szobrászokat, a művészet megannyi jeles képviselőit ihletett meg a szeretet, a szerelem; gyönyörű, inspiráló művek születtek.. de vajon tényleg az igazi, feltétlen szeretetről szólnak vagy az önző "én" ragaszkodásáról, netán csimpaszkodásáról?

Manapság divatos a "szeretet" szót használni. Oly' hosszú ideig nyomta el a lineáris, férfias gondolkodásmód, az ész az érzelmeket, hogy úgy érezzük: a szeretet kirobbanni készül belőlünk. A technikai csúcskütyüs, fogyasztásra alapuló társadalmi modellben egymástól végletesen elidegenedtünk, ember embernek farkasává vált, s  a bennünk élő, természetes szeretetet a tudattalan poklába száműztük. Mindaz, amit a szeretetlen, könyörtelen logika a tudattalan elme poklába száműzött, most felszínre tör: a nőiesség, s ennek megnyilvánulásai: az együttérzés, az empátia, a szeretet követeli létjogosultságát. Az őrült ész, amely atomot hasított, hogy tömegpusztító fegyvereket gyártson; az őrült ész, amely balgán leigázta önmaga és környezete természetét.. nos, az őrült ész korszakának végnapjait éljük. A szív csendes hangja megszólalt és e halk, csendes szó felülemelkedik az ész követelőző ricsaján.

Az akaratos kis én feltételes szeretete
A hétköznapi életben az akaró kis "én", az egó kiválaszt magának egy kedves dolgot, tárgyat, életformát: szeretem a plazmatévém, az autóm, a lakásom, a feleségem, a gyermekem, mert szeretni oly' jó. Birtokolom őket és rettegek attól, hogy elveszíthetem. Szeretem, amíg olyanok, mint amit elvárok tőlük: szeretem a telefonom, az autóm, mindenféle technikai kütyümet, amíg egy újabb, okosabb, dizájnosabb sorozat meg nem jelenik. Szeretem a feleségem, mert kívánom és kényelmessé teszi az életem: megszoktam, ragaszkodom hozzá. Szeretem a gyermekem, amíg feltétlenül engedelmes. Szeretem a szomszédomat, barátaimat, ismerőseimet, akik egyetértenek velem és hasonlóan gondolkodnak. Szeretem a hasonló hiedelmekkel bírókat, mert egy életet fektettem a hitrendszerem felépítésébe, fenntartásába - így az, aki hasonlókat hisz, mint én, megerősít a hitemben, megerősít abban, hogy az életem hiedelmei "valósak". S ha valaki nem osztja a hitemet, akkor félelemmel tekintek rá, sőt: megvetem, gyűlölöm, s ha tudnám, elpusztítanám (nem is olyan régen még hősies, isteni cselekedet volt a más-hitűeket elpusztítani). 

A szeretetünk menthetetlenül kondicionálttá vált. Programozottá, feltétessé. Amíg azt hiszed, gondolod és teszed, mint amit én jónak látok - nos, akkor szeretlek Téged. S ha már másképp érzed, hiszed, gondolod és teszed, mint ahogy azt elvárom Tőled, akkor megvetlek, lenézlek, gyűlöllek - idegenné válsz számomra. Valahogy úgy érezzük, ha valaki másképp gondolkodik és érez, mint mi, akkor idegen. Akkor már nem egy élő valami, az élet egy egyedi, csodálatos megnyilvánulási formája, amely feltétlen tiszteletet érdemel, hanem csak egy "más-ság", egy idegen, egy ellenség - s ha megtehetném, elpusztítanám. De nem tehetem, mert merev szabályok, törvények, etikai előírások őrködnek fölöttem, hogy ne tehessek kárt benned. Etikának, morálnak, törvényeknek és más hasonló korlátoknak kell őrködniük fölöttem, hogy a bennem levő szeretetlenségtől önmagamat és a társadalmat megóvják?

A legenda szerint..
.. valamikor 2000 éve a forrongó Közel-Keleten egy csendes, halk szavú, de égő szívű fiatalember jelent meg és a feltétlen szeretet tanításának üzenetét hozta. "Szeress! Szeress! Szeress mindent és mindenkit!" Mert ha olthatatlan szeretet gyúl a szívedben minden létező, a létezés iránt, akkor nem marad benne hely az elidegenedésnek, széthúzásnak, a gyűlöletnek, mindannak a mételynek, amely pokollá tette az emberi létet és a földi létezést. Szeress, mert a szeretet maga a megváltás számodra, az emberiség és a földi élet számára.

A feltétlen szeretet üzenete (akkor is) veszélyesnek számított: mert, ha szeretsz, akkor nem vagy képes valami és valaki ellen lenni - nem lehetsz pártoskodó, valamilyen hitrendszer bigott híve, nem vagy könnyen irányítható. A szeretetet (akkor is) elpusztították: brutális módon megkínozták, keresztre feszítették, megölték. Nem maradt más, mint egy kereszten szenvedő alak, a borzalmak jelképe s ez a borzalom-jelkép népszerűbbé vált, mint maga a tanítás. Bármerre is nézel a keresztény világban, csak e borzalom jelképpel találkozol, a tanítás lényege valahová köddé vált.. Igen, a feltétlen szeretet tanítását durván félreértelmezték, s a szeretet nevében évezredeken át gyűlöltek, kardot ragadtak, hódítottak; kínzások, vérpatakok, nyomor és terror fémjelezte útját. Nos, ez lenne a szeretet?

A tiszta tudatosság állapotában..
.. nincs más, csak tiszta, feltétlen szeretet. Ha intenzíven megfigyeled önmagad, akkor rádöbbenhetsz, hogy az egyetlen valódi érzelem: a szeretet. Az éber tudatosság állapotában nincs más, csak feltétlen szeretet: szeretsz mindent és mindenkit, hiszen mindenek létezése egy páratlan, egyedi csoda. Ha emberként megbántottál, megbocsátok Neked, hiszen azt tetted, amit a tudatosságod szintjén levő "én"-ed diktált, s ha a sérelmeid terhét cipeled a hátadon és ezért haragot érzel a velem való kapcsolatban, úgy szabadon engedlek: szabad vagy, hogy én is szabad lehessek.

A tudatosság állapota egy mindenre kiterjedő szeretet. Egyszerűen csak imádsz mindent, ami van, ami létezik - mert valójában a létezés maga egy hatalmas csoda. Szeretni könnyű: egyszerűen csak hagyod, hogy a belőled kiáradó szeretet magához ölelje a létezést. 

Csak egyetlen valódi érzelem van..
.. s ez maga a feltétlen szeretet. Nincs feltételhez kötve, nincs benne "ha.." és "mert.." - csupán a meztelen, őszinte, kíváncsi és nyitott szeretet. A benned levő olthatatlan szeretet ki akar áradni, magáévá tenni az egész világot: szeretni önmagát, a létezést, s a létezés minden megnyilvánulási formáját. Mert szeretni csodálatos: lágy, könnyed lebegés, belülről fakadó életöröm - ez vagy Te. Tapasztalhattad, hogy a felhőtlen gond(olat)talanság pillanataiban micsoda életöröm jár át. A nap süt, a madarak csivitelnek és téged egy mély létöröm hat át. Micsoda páratlan élmény! -  ami rövid ideig tart, mert az egó, a "kis én" kitalál valamit, hogy elfátyolozza a felhőtlen boldogságot és boldogtalan gondolatokkal rukkol elő.

Csak a Benned elfojtott, kiáradni vágyó szeretet az egyetlen valódi érzelem. Minden más érzelem, ami nem szeretet, az csupán a gátolt szeretet egy-egy megnyilvánulási formája. Valaki, akit szerettél, nem az elvárásaid szerint járt el - már nem szereted többé, gátat emeltél a belőled kicsorduló szeretet kiáramlása felé. Rombold le ezeket a gátakat, s hagyd, hogy kicsorduljon szívedből a szeretet. Hagyd, hogy az éber, lángoló szeretet tüzében elégjen minden gát: minden önkorlátozó gondolat, hit, elképzelés, amivel elbarikádozod az élő szeretet kiáradását! Mert ha a felszínen túl, a mélyben rejtőző önmagadra figyelsz, akkor ráébredhetsz: valódi Én-ed maga a megnyilvánulásra vágyó szeretet, ami csak a kiáradásra vár. Feltétel nélkül, mert minden feltétel csak korlát, gát..
(A cikk részlet Kery Ervin: A tudat rejtelmei c. könyvéből. )

Könyveimet itt tekintheted meg.
Cikkeim szabadon megoszthatók a forrás megjelölésével.

               Oldal kedvelése: 

A szerzőről:
A tudat természetét kutatom közvetlen megtapasztalással s a felismeréseimről számolok be a cikkeimben, könyveimben. Bővebben rólam itt olvasható. Könyveim megtekinthetőek, megvásárolhatóak itt. Ingyenes kiadványaimra és hírlevelemre itt iratkozhatsz fel: