menu

A rejtélyes tudatosság és a megfoghatatlan tér..

|

A tudatosság az a tér, ahová a figyelmed kiterjed.
Az a tudatosság tere, amit a figyelmed lámpásként bevilágít.

Talán most a tudatosságod terében egy okostelefon, egy tablet vagy egy notebook áll, vagy egy hagyományosabb könyv, amelyből olvasod ezeket a sorokat.

A tudatosság olyan, mint egy fáklya a sötétben: amit megvilágít, arról tudhatsz, az létezik számodra. De ahová nem esik a fénye, az ismeretlen, nem létező marad számodra.
Ami a figyelmed sugarán kívül esik, sötétségben marad. Nem látod és nem tudsz róla – számodra nem létezik. Csak az létezik számodra, ami -semmi mással nem, mint - a tudatossággal tudsz.

Tudatosságod terében foglal helyet mindaz, amiről most tudsz; mindaz, amire most figyelsz.

Minden másodpercben több millió kis információegység érkezik az elmédhez, te pedig teljesen tudattalanul megszűröd őket, s csak pár ezret engedsz át a szűrőiden.
A sok millió információból csak keveset, pár ezret hagysz eljutni a tudatosságig. Ennyi, amiről tudsz.   Több millió kis ingerből csak pár ezret tartasz fontosnak, s csak ezekről leszel tudatos.
A teljességnek csak egy töredékét észleljük tudatosan.
Az, ami  a figyelmed fókuszában van, az „világos”, tudsz róla, ez válik tudatossá számodra. A többi a  figyelmeden kívül esik, nem tudsz róla, s ezért nem is létezik számodra..

A tudatos térben jelennek meg a gondolatok, az érzelmek, az önmagadról és a világról alkotott kép. Ebben zajlanak az események, amelyekről tudsz.

Tudtad, hogy a Nap csak „számunkra” fényes és meleg? És hogy a falevél „nekünk” zöld?

Az avantgárdé tudományok azt vallják, hogy világunk közelről sem az, mint aminek látszik. Nincs fényes, sárga és meleg nap, nincsen zöld fű, nincsenek bégető marhák, kék ég, röpülő madarak, hanem csak különböző hullámhosszú energiaminták vannak, amelyek változnak, egymásba alakulnak.

Ez a lét és nemlét között pulzáló valószínűségfelhő a világ, és ebben az energia-világban létezel "én"-tudomású energia-mintaként. Mindeközben hús-vér embernek tapasztalod meg önmagadat egy „kőkemény” anyagi világban.

Mindaz, amit tudunk a világról, azt az öt érzékszervünkön keresztül tudjuk: látunk, hallunk, szagolunk, ízlelünk és tapintunk.
Az érzékszerveinkkel letapogatjuk, beszkenneljük a világot, s a különböző hullámhosszú energiák egy piciny kis részét színekké, formákká, hangokká, ízekké és tapintási érzetekké konvertáljuk.
Ám nem érzékeljük például az ibolyán túli hullámokat s nem halljuk a hallható tartományon kívüli hangokat. A létező spektrum töredékét fogjuk fel csak s ezt a világ-töredéket nevezzük a „világunk”-nak.

Ezt a sok színt, formát, hangot, ízt és tapintási érzetet az elménk összegyúrja egyetlen összefüggő mentális képbe, s ezt a színes, formás, hangos elmeképet a tudomásunk terébe kivetíti.

A tudatunk terében jelenik meg mindaz, amiről tudunk: itt suhannak végig a gondolatok, az érzelmek, és itt találjuk meg a világ képét. Minden, amit tudatosan felfogunk, a tudat terébe vetítődik ki.
Mint egy hatalmas háromdimenziós, térszerű mozitáblára, úgy vetül ki színes-hangos életünk filmje a tudatosság(unk) vásznára.
Nekünk pedig csak a tárgyakról van tudomásunk, miközben képtelenek vagyunk érzékelni a teret, a csendet, s a tudatosságot..

Képtelenek vagyunk érzékelni a  megnyilvánulatlant.
Amikor tudomására jutunk az olyan megnyilvánulatlanoknak, mint a tér, csend, amikor érzékelni tudjunk a teret, a csendet, akkor a bennünk rejlő térszerű, csendes, megfigyelő tudatosság önmaga tudomására ébred. Ez a megvilágosodás egy útja, amikor a csendes tértudatosságra figyelünk..

Két fiatal hal úszik az óceánban, tempósan, ambiciózusan. Szembetalálkoznak egy békésen úszkáló öreg hallal:
-Merre, merre, fiatalok? – érdeklődik az idős hal.  -Az óceánt keressük! – mondják az ifjú halak. -Ne keressétek tovább, hiszen benne úsztok! – válaszolja halkan az öreg hal, s tovaúszik.

A tudatosságban élünk, s nincs más egyéb, csak a tudatosság: minden, amiről tudunk, amiről tudatosságunk van, az létezik; s amiről nem tudunk, az nem létező számunkra...

(Részlet Kery Ervin: "A tudatosság kézikönyve" c. újonnan megjelent könyvéből)

Könyveimet itt tekintheted meg.
Cikkeim szabadon megoszthatók a forrás megjelölésével.

               Oldal kedvelése: 

A szerzőről:
A tudat természetét kutatom közvetlen megtapasztalással s a felismeréseimről számolok be a cikkeimben, könyveimben. Bővebben rólam itt olvasható. Könyveim megtekinthetőek, megvásárolhatóak itt. Ingyenes kiadványaimra és hírlevelemre itt iratkozhatsz fel: