menu

Egy történet s annak a vége (avagy "A szerzőről.. s hogyan csöppent ebbe bele..")

| |Vagyok. 
Egy mély "Én vagyok, létezem" tudomásom van.

Ha címkéket kellene ragasztanom magamra, amik arról árulkodnak, hogy mivel is foglalkozom  szívesen, akkor talán ezekkel lehetne engem megcímkézni:
Kery Ervin, tudatkutató, író, előadó, tudatosság oktató. Mind ugyanazt jelenti: a tudattal foglalkozom.

Tudatkutatóóó???
Nos, ne gondolj kormányzati pénzeken működő nagy laboratóriumokra, s benne fehér köpenyben rohangáló szakállas tudósokra, akik szigorú, átható tekintettel rád néznek, s azt gondolják magukban: „ismerem őt, ilyen..”, mert a tudat kutatása nem így történik. Egyszerűen nem így vizsgálandó..

A tudat benned van, de nem megfogható, mércékkel nem mérhető másokon, külső kísérleti alanyokon, hanem önmagadban kell megtapasztalnod. Mivel benned lakozik, ezért közvetlenül, minden segédeszköz nélkül megtapasztalhatod, ha a figyelmedet ráirányítod.

Erről szól a tudat kutatása: hogy megfigyeljük önmagunkat, mindazt, ami a tudat terében fölbukkan és tudomásunk van róla.

Már kisgyerekkorom óta lenyűgöznek az emberi létezés nagy titkai: kik vagyunk, mik vagyunk, miért vagyunk, mi dolgunk ebben a világban? S főként: mi az a rejtélyes emberi szellem, ami bennünk él, gondolkodik, tud és érez?
Szenvedélyesen kerestem, kutattam valódi énemet, szerepeken túli önmagamat.

Aztán föladtam a fölöslegesnek tűnő keresést és teljesen az anyagi világ felé fordultam. Belemerültem egy világváros zavaros mindennapjaiba..

Zuhanás a Semmi-ségbe..
Egy átlagos nagyvárosi élet mindennapjait éltem, rengeteg stresszel, fülzúgással, teljesítési vággyal, egóval, akarom-mal.
Aztán amikor már elég sok őrültséget elműveltem, akkor egy gyönyörű szép napon teljesen összeomlott a gondosan összefércelt életem. Minden, ami számomra fontos volt, semmivé vált: összeomlott..


Hatalmas tragédiaként éltem ezt meg. Összetörtem, harcoltam, ellenálltam, s végül  -amikor már az ellenállásom teljesen értelmetlenné vált, s semmi mást nem veszíthettem, csak az életemet- akkor összeomlott minden azonosulásom, identitásom:
„Ez voltam, s most senki vagyok!”

Minden, ami fontos volt számomra, hatalmas robajjal összedőlt: 

"Senki és semmi vagyok.. nincs semmi identitásom


Ebben a pillanatban villámcsapásként ért, s letaglózott a mély felismerés: 
én mégis vagyok..
.. s belezuhantam a Semmi-ségbe.

Abba az ürességbe, ami vagyok – egy élő, megfoghatatlan, térszerű tudatosságba, ami bennem tudja és érzi, hogy „én vagyok”.

~

Nyugodtan pihentem a testemben. Élő szellemként fürkésztem a világomat – s ez csodálatos érzéssel töltötte be lényemet..
Egy ideig élveztem ezt a mennyei tudatállapotot, majd nemsokára visszatért az egó, a sok gondolat s elképzelés, s vele együtt a sok gond.

A tudatosság nektárját megkóstolhattam, majd kiűzettem a Paradicsomból. Visszapottyantam a megszokott, hétköznapi rossz érzéseimbe – a saját poklomba.

Aztán lehetőségem nyílt arra, hogy egy időre elvonuljak a világtól, hogy a tudatot kutassam.
Lazítottam, koncentráltam, rózsákat bámultam fogalmak nélkül, légzésre figyeltem, éberséget gyakoroltam.. számos technikát kipróbáltam – a sóvárgás hajtott, űzött, hogy mihamarább megtaláljam az utat oda, vissza.. Kísérleteztem, s amelyik módszert működőnek találtam, azt megtartottam, a későbbiekben ezekből állt össze az a mindfulness-módszer, amit oktatok.

A tudat birodalmában való kalandozásokból  születtek meg az első cikkek a honlapomon (www.kery.org), később pedig könyvek formájában is napvilágot láttak (konyveink.kery.org). Itt vannak a szervezett előadások http://talalkozok.kery.org s itt pedig a róla készült videók: video.kery.org

Könyveimet itt tekintheted meg.
Cikkeim szabadon megoszthatók a forrás megjelölésével.

               Oldal kedvelése: 

A szerzőről:
A tudat természetét kutatom közvetlen megtapasztalással s a felismeréseimről számolok be a cikkeimben, könyveimben. Bővebben rólam itt olvasható. Könyveim megtekinthetőek, megvásárolhatóak itt. Ingyenes kiadványaimra és hírlevelemre itt iratkozhatsz fel: