menu

Ki vagyok?


Vajon mi az emberi lélek, szellem természete? Miért gondolkodunk úgy, ahogy gondolkodunk? Miért alakulnak ki a szokásaink, szerepeink? Mi vagyunk a szerepeinken túl? Mi az a titokzatos Élet, amely bennem él és rajtam keresztül megtapasztalja a világot?

Az emberi létezés titka, a lélek / szellem rejtélye hosszú idők óta lenyűgöz.
Kell lennie valaminek, ami túl van a társadalmi szerepeken, a programozottságon. Kell lennie egy „alapnak”, ami életként él bennem, s amire rátapadnak a betanult gondolatok, szokások, mindezek a programozott minták, a személyiség. A még gyermekcipőben járó lélektan csak a kondicionált viselkedésmintákat, az egót tanulmányozza (így méltán nevezhető az egó tudományának), de nem ad választ arra, hogy mi van az egó kialakulását megelőzően, az egón túl? Mi az, ami örök, születésünktől halálunkig elkísér, függetlenül attól, hogy egy szilárdnak hitt személyiség alakul ki bennünk? 

Több mint húsz éve lelkes izgalommal tanulmányozom a tudatot,
különböző meditációs módszerekkel gyakorlatoztam, remélve, hogy sikerül maradéktalanul megértenem önmagamat és a világot. A megértés azonban váratott magára..

 Aztán történt valami rendkívüli.
Életem derekán válságos időszak következett be: minden, amiben hittem, romba dőlt. A múlton való töprengések, a jövő félelmetes víziója súlyos szenvedésekkel töltött el, s amikor már elviselhetetlenné vált a belső pokol, nem volt mit tennem: feladtam a harcot, képtelen voltam magamon hordozni a szenvedéseim terhét. Ekkor valami rejtélyes történt, ami minden elképzelésemet porrá zúzta önmagamról és a világról. Ezzel a maradéktalan elengedéssel túljutottam a személyiségem súlyos börtönén, órákon át valami leírhatatlan belső békét éreztem, s egy kíváncsi „valami” fürkészte rajtam keresztül a csodaként megtapasztalt világot. Egy idő után azonban visszatértek a zakatoló gondolatok és vele együtt a szenvedés is.

Ez az élmény gyökeresen megváltoztatott. Ekkortól minden érdeklődésemet arra fordítottam, hogy megtudjam, mit is tapasztaltam meg, illetve miként állandósíthatom az élményt. Kutatásaim során kiderült, hogy minden spirituális tan alapvető módszere a bennünk rejtőző tudatosság megfigyelése - ezt célozza meg a meditáció, az elmélyült szerzetesi ima, valamint a transzperszonális lélektan gyakorlata is. Ezért tehát figyelmemet a bennem levő tudatosságra fordítottam.
Ez idő tájt vásároltunk egy – a világ zajától távol eső – vidéki tanyát, így Budapestről egy időre visszavonultam oda, hogy önmagam megfigyelésébe merüljek bele. Kitartóan befelé fordultam: megfigyeltem a testi érzeteket, az érzelmeimet és gondolataimat, s azt, ami mindezeket megtapasztalja: a tudatosságot. S amint tudatos figyelmemet folyamatosan önmagamra fordítottam, egyre kevésbé hittem a gondolataimnak, érzelmeimnek, meggyőződéseimnek és ébredezni kezdtem a dogmák álomvilágából. Ébredtem, aztán megint ébredtem, ébredések sorozatán át minden alkalommal egyre tágasabb világba, világ-képbe landoltam, míg végül újra megtörtént az, amit az előzőekben spontánul megtapasztaltam.

Néhány év gyakorlás nyomán állandósult a megfigyelő tudatosság.
Ez idő alatt számos megdöbbentő felfedezést tettem önmagunk és a világ valódi természetére vonatkozóan. Ezekből a felismerésekből született ez a blog, illetve a kiadott könyvek.

Minden egyes könyvem anyagát a csatornáimon ingyen megosztom, s egy korlátolt ideig elérhetők szabadon cikkek formájában. Szabadon olvashatók, s ha az olvasó tetszését elnyerik, akkor lehetősége van nyomtatott könyvek formájában is megvásárolni, ezzel támogatva engemet (amiért hálás köszönetem!)

Szeretettel üdvözlöm a Benned rejtőző emberi szellemet! :-)
Kery Ervin

               Oldal kedvelése: